Bedrijventrefpunt
Image default
Bedrijven

Welke verschillende teamtrainingen bestaan er precies?


 

Er kan worden vastgesteld dat bedrijven tegenwoordig sterk inzetten op het organiseren van allerhande teamtrainingen. Het idee hierachter is dat een bedrijf beter kan presteren in haar geheel wanneer de verschillende personeelsleden of medewerkers onderling over een goede band beschikken. Dat is natuurlijk logisch, maar in de praktijk lang niet altijd even voor de hand liggend. Er zijn in de praktijk dan ook maar weinig bedrijven die er in slagen om hun personeelsbestand jarenlang hetzelfde te houden. Telkens wanneer er één van de personeelsleden vertrekt valt er uiteraard een belangrijke schakel weg waardoor de hele keten kan worden beïnvloed. Het regelmatig organiseren van teamtrainingen kan er wat dat betreft voor zorgen dat het personeel van een bepaald bedrijf optimaal op elkaar blijft ingespeeld.

            1.) Teambuildings

Eén van de bekendste vormen van teamtrainingen zijn ongetwijfeld de zogenaamde teambuildings. Het gaat hierbij om activiteiten die worden beoefend die gewoon leuk zijn om in groep te doen. Je kan het werkelijk zo gek niet bedenken. Een teambuilding kan bijvoorbeeld een leuk dagje uit zijn waarbij een bepaalde stad wordt bezocht, maar ze kan ook een volledig weekend duren. Vaak is het zo dat de focus bij deze vorm van teamtrainingen vooral ligt op het samen plezier hebben. Mensen leren elkaar beter kennen, leren elkaar meer vertrouwen en komen er tijdens teambuildings wellicht ook achter dat ze over enkele raakvlakken beschikken. Na afloop van een teambuilding kan er doorgaans worden vastgesteld dat de sfeer in de groep extra goed is en dat uit zich vaak in een (nog) betere productiviteit op de werkvloer. Een teambuilding is dan ook in de praktijk veruit één van de meest interessante teamtrainingen die er op de markt voor medewerkers van een bedrijf worden aangeboden.

            2.) Teamworkshops

Een tweede vorm van teamtrainingen zijn de zogenaamde teamworkshops. Het betreft hier teamtrainingen welke doorgaans de focus leggen op het verbeteren van de samenwerkingsrelaties tussen de verschillende medewerkers van je bedrijf. Er wordt tijdens het organiseren van een dergelijke workshop in de praktijk vooral de focus gelegd op hetgeen wat goed gaat in plaats van wat er nog beter kan. Het ontdekken en ontwikkelen van communicatievaardigheden bij elkaar zorgt er gecombineerd met het leren omgaan met feedback voor dat er een lerend team ontstaat welke elkaar onderling versterkt.

            3.) Teamcoachings

Een laatste vorm van teamtrainingen welke er worden georganiseerd zijn zogenaamde teamcoachings. Het gaat hierbij om teamtrainingen die zich specifiek verdiepen in de samenwerkingsrelaties. Bovendien valt het meteen op dat er bij deze vorm van coaching ondersteuning wordt geboden voor veranderprocessen. In menig aantal bedrijven wordt er vandaag de dag voor gekozen om teamcoaching niet alleen in te gaan zetten op de korte, maar ook op de lange(re) termijn. Door het maken van deze keuze kan er worden vastgesteld dat er een periodieke meerwaarde wordt gecreëerd voor wat de samenwerking binnen een onderneming betreft. Is het voor jouw bedrijf bijvoorbeeld van belang dat de verschillende personeelsleden van diverse afdelen op optimale wijze weten samen te werken? In dat geval zal je kunnen vaststellen dat het volgen van dit type van teamtrainingen in de praktijk een zeer belangrijke meerwaarde zal weten te realiseren.

 

Bekijk de trainingen van Lidrs!