Bedrijventrefpunt
Image default
Zakelijk

Alles over Nederlandse trustkantoren

Wat is de definitie van trustkantoor (ook wel trust office of trustmaatschappij genoemd)?

De Investopedia-site definieert een trustkantoor als volgt: “Een trustkantoor is een juridische entiteit die optreedt als een fiduciair, agent of trustee namens een persoon of entiteit met het oog op administratie, beheer en de uiteindelijke overdracht van activa aan een beneficiare partij. Het trustkantoor fungeert als bewaarder voor trusts, bezittingen, bewaarregelingen, vermogensbeheer, aandelenoverdracht, registratie van uiteindelijk eigendom en andere gerelateerde regelingen.” De gegeven definitie past ook min of meer bij trust offices in Nederland. Hoewel de common law trust in Nederland zelden wordt toegepast. In plaats daarvan verwijst het woord ’trust’ naar de vertrouwensrelatie tussen het trustkantoor en zijn klanten.

Welke diensten worden aangeboden door Nederlandse trustmaatschappijen?

Krachtens de Wet toezicht op trustkantoren (Wtt) worden trustdiensten in Nederland gedefinieerd als het verstrekken van bestuur en virtual office in combinatie met elke andere dienst. Ondersteunende diensten die vaak door trustmaatschappijen worden aangeboden, zijn bedrijfsoprichting, belastingaangiften, juridisch en secretariele assistentie, werk visa, boekhouding en accounting. Het aanbieden van belastingadviesdiensten in combinatie met trustdiensten is verboden.

De klassieke trustdiensten bestaan ​​uit zakelijke dienstverlening aan Nederlandse houdster-, financierings- en royaltybedrijven. Het is ook gebruikelijk bij de grotere trustmaatschappijen om structured finance, fondsbeheer, familt office en private client (high net worth individuals) diensten aan te bieden.

Hoe is het trustsector in Nederland ontstaan?

De Nederlandsetrustsector is ontstaan uit een geschiedenis van internationale handel, een centrale geografische locatie, een goede infrastructuur, een sterke financiële sector en een bedrijfsvriendelijke fiscale en regulerende omgeving. Ook worden de politieke, juridische en economische stabiliteit genoemd als bijdragend aan de trustsector. Nederland wordt beschouwd als een stabiele, bewezen en gerespecteerde jurisdictie met een goed ontwikkelde juridische infrastructuur, gekenmerkt door een hoge mate van integriteit en transparantie.

De initiele ontwikkeling van de Nederlandse trustsector, begin jaren tachtig, was vooral het gevolg van de nauwe relatie met de Nederlandse Antillen, met name het eiland Curaçao. Het fiscale regime, nog steeds een belangrijke factor, is tegenwoordig minder cruciaal voor de trustsector. Asset protection, de kwaliteit van professionele en financiële infrastructuur en begrip van lokale regelgeving zijn relevanter geworden als sleutelfactoren voor het aantrekken van clienten.

De meeste Nederlandse trustactiviteiten vinden plaats in Amsterdam, voornamelijk geclusterd op de Zuidas. De meerderheid van de werknemers van trustbedrijven heeft een juridische of boekhoudkundige opleiding. Omdat taal een sleutelrol speelt binnen een internationale omgeving, hebben veel werknemers een talenopleiding genoten.

Welke wetgeving is van toepassing op trust offices?

In Nederland is een trustkantoor vereist om een ​​trustlicentie te verkrijgen van De Nederlandsche Bank, de toezichthouder die verantwoordelijk is voor het toezicht op trustmaatschappijen. De Nederlandsche Bank bezoekt Nederlandse trustmaatschappijen voor regelmatige controles op hun naleving van anti-witwas-, anti-terrorisme- en sanctiewetgeving.

Tegenwoordig is een trustbedrijf in Nederland verplicht minimaal twee Nederlandse ingezeten bestuurders en een interne compliance officer te hebben. Jaarlijks wordt een compliance-audit uitgevoerd door een auditor. De audit is gericht op de uitvoering door het trustkantoor van de nalevingsprocedures, zoals klantacceptatie en transactiebewaking, ingebed in een procedurehandboek en de effectiviteit van de systematische integriteitsrisicoanalyse die het trustkantoor regelmatig in overeenstemming brengt met de risico’s van zijn klantenportefeuille .

https://www.abilitiestrust.nl/