Bedrijventrefpunt
Image default
Onderwijs

De meest voorkomende scholen in Nederland

Er zijn in Nederland erg veel verschillende soorten scholen. Dit is logisch, aangezien er in Nederland ook erg veel verschillende soorten mensen wonen. Er zijn bijvoorbeeld mensen die gelovig zijn, maar ook mensen die dit juist totaal niet zijn. Deze mensen willen hun kinderen vaak op een school zetten die gelijkgestemd is aan hun overtuigingen. Door dit te doen, zullen de kinderen op school namelijk geen totaal andere overtuigen te horen krijgen. Een coach in het onderwijs kan op al deze scholen voorkomen. 

 

 Er wordt op alle verschillende scholen namelijk geen onderscheid gemaakt in wat de kinderen moeten leren, maar er wordt wel onderscheid gemaakt in op welke manier dit doel wordt bereikt. Leerlingen coachen gebeurt namelijk op allerlei scholen. 

 

Een openbare school 

Er bestaan in Nederland erg veel verschillende openbare scholen. Dit zijn scholen die zich niet zo zeer bezighouden met één geloof. Verschillende religies worden op deze scholen vaak wel besproken, maar niet op eenzelfde manier als dat op een religieuze school gebeurt. Een openbare school geeft de kinderen namelijk les over allerlei soorten religies. HIerdoor is deze soort school ook perfect voor mensen die geen geloofsovertuiging hebben. Ook past de school goed bij mensen die wel een geloofsovertuiging hebben, maar waarvan er geen gelijkgestemde religieuze school van in de buurt is. Openbare scholen houden zich vaak met allerlei verschillende feestdagen bezig.  

 

Een religieuze school 

In Nederland bestaan er ook erg veel religieuze scholen. Dit zijn scholen die zich bezighouden met één soort geloof. Er komen in Nederland voornamelijk christelijke scholen voor. Dit soort scholen beginnen en eindigen de dag vaak met een gebed. Ook lezen zij bijvoorbeeld stukjes voor uit een heilig boek. Daarbij worden alleen de bijpassende feestdagen van het eigen geloof gevierd op dit soort religieuze scholen. Meestal wordt er wel les gegeven over andere geloven, maar op een minder uitgebreide manier. 

 

Een montessori school 

Er bestaan ook montessorischolen in Nederland. Dit zijn vaak scholen die heel erg vrij zijn. Kinderen krijgen in dit soort scholen dus erg veel de vrijheid en mogen op spelenderwijze leren. Dit zijn goede scholen voor mensen die hun kinderen graag naar een school sturen die de creativiteit van een kind bevordert. Op een montessorischool leren kinderen vaak creatieve oplossingen te bedenken en creatief te denken. Hierdoor is het een school die erg goed is voor de persoonlijke ontwikkeling van ieder individueel kind. Geloof speelt vaak geen erg grote rol op een montessorischool.  

 

 

 

https://septemberonderwijs.nl/training-coachen-in-het-onderwijs/