Bedrijventrefpunt
Image default
Banen en opleidingen

EHBO cursus

Ehbo-cursus wordt door iedereen als nuttig ervaren
Uiteraard hoopt niemand ooit in een situatie terecht te komen waarin iemand in de directe omgeving in acuut levensgevaar komt. Als u dan niet goed weet wat u moet doen, kan dat aanvullende stress opleveren. Minder kennis over de “do’s” en “don’ts” tijdens zo’n crisissituatie is dan zeer onwenselijk; het maken van fouten des te meer. Een ehbo cursus volgen via AREHBO biedt uitkomst.

Weinig mensen ervaren het nut van het opdoen van kennis en vaardigheden om de juiste hulp op het juiste moment te kunnen verlenen. Ook binnen bedrijven wordt hier steeds meer aandacht aan besteed. Met een toenemende flexibilisering van het bedrijfsleven, is een enkele BHV-er per afdeling meestal geen reële optie meer, omdat deze nu eenmaal niet altijd in de buurt is. Onlangs werd er nog voor gepleit om een ehbo cursus een vast onderdeel te maken in het basisonderwijs.

Wat leert men tijdens een ehbo cursus?
In de cursus die wordt aangeboden, wordt uitgebreid aandacht besteed aan verschillende vormen van letsel en stoornissen, waarbij eerste hulp noodzakelijk is. Denk daarbij aan potentiële verstikking (ademhalingsstoornis), hartstilstand (bloedsomloop) en bewustzijnsstoornissen. Ook wordt er aandacht besteed aan verwondingen die tijdens incidenten kunnen bestaan, zoals brand of kortsluiting, maar ook vergiftiging, botbreuken of schade aan het oog.

Niet alleen kennis, maar ook vaardigheden zijn van belang
Een ehbo cursus levert een diploma op die voor een bepaalde duur geldig is. Daarnaast dient een herhalingscursus te worden gevolgd. In een crisissituatie is er vaak minder tijd om na te denken ‘hoe het ook alweer moest’. Door middel van een herhalingscursus blijft uw kennis ‘up-to-date’ en blijft u vertrouwd met de aangeleerde vaardigheden.