Bedrijventrefpunt
Image default
Woning en Tuin

Wat zijn werkzaamheden van Blankendaal

Blankendaal

Dit artikel gaat over het loonbedrijf Blankendaal. Die onderneming richt zich op veehouders, tuinders, agrariërs, waterschappen, gemeenten, aannemers, bedrijven en particulieren. De onderneming deelt zijn activiteiten als volgt in:

  • loonwerk

  • huis en tuin

  • GWW / infra

  • machineverhuur

Deze activiteiten zijn verdeeld over twee bedrijven, namelijk Loonbedrijf Blankendaal en Blankendaal Service. We lichten hier de activiteiten op het gebied van GWW / infra eruit. In projecten kan Blankendaal optreden als hoofd- of onderaannemer.

GWW / infra

De afkorting GWW staat voor grondwerken, water- en wegenbouw, en infra voor infrastructuur. Op het gebied van GWW / infra houdt de Blankendaal zich bezig met grondverzat, wegenbouw, waterbouw, sloopwerk en groenwerk. Om de werkzaamheden op die terreinen te kunnen uitvoeren, beschikt de onderneming over een tal van verschillende machines. Als we bijvoorbeeld praten over graafmachines, dan heeft die machines met een capaciteit van 1 tot 32 ton. Ook kiepwagens en shovels behoren tot het machinepark.

Grondverzat

We noemden al dat Blankendaal zich bezighoudt met het verzetten van grond. Daarbij gaat het dus om de verplaatsing van grond. Dat kan diverse doelen hebben, zoals voor infrastructuur- of bouwprojecten. Dan kan kan het zijn dat er grond wordt uitgegraven of wordt opgehoogd of beide. Bij uitgraven wordt grond afgevoerd en bij ophogen wordt die aangevoerd. Als zowel wordt uitgegraven en opgehoogd, dan kan het zijn dat de uitgegraven grond voor de ophoging kan worden gebruikt. Dat is echter niet per se het geval. Dat ligt aan het type grond dat wordt afgegraven en het type dat nodig is voor de ophoging. Zoals aeerder is aangegeven, heeft Blankendaal de machines om hoog kwalitatief werk te kunnen opleveren

Grondwerken

In het geval van grondwerk gaan de activiteiten wat verder dan grondverzat. In feite praten we bij grondwerk over alle werkzaamheden die nodig zijn om de juiste ondergrond voor een bepaald project te leggen. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om grind of zand aan te voeren, omdat de aanwezige kleigrond minder geschikt is voor het project.