Bedrijventrefpunt
Image default
Verbouwen

Wat is de veiligheidsladder?

De Safety Culture ladder, in het Nederlands ook wel de veiligheidsladder genoemd, is een methode om te kijken wat het bewustzijn van de veiligheid is op de werkvloer. Daarnaast kun je met de SCL, de veiligheidsladder, ook meten en beoordelen of dit volgens plan loopt. De domeinen gedrag en (bedrijfs)cultuur zijn hierin in grote mate van belang. Waarbij de cultuur voornamelijk de veiligheidscultuur is. Bij de Safety Culture ladder is het de bedoeling om organisaties te stimuleren om veiliger te werken. Dit geldt ook voor de leverancier waarbij de opdrachtgever in bijvoorbeeld een tender deze eisen stelt. Hierbij is elk niveau van bewustzijn gekoppeld aan een specifieke trede op de veiligheidsladder (de Safety Culture Ladder).

Waarom is deze ladder zo belangrijk?

De Safety Culture Ladder is belangrijk voor organisaties om de veiligheid te waarborgen. Vanaf 2022 zal de VIA (veiligheid in Aanbesteding) starten met het verplichten van minimaal trede twee. Vanaf 2024 zal minimaal trede drie worden verlangd van (onder)aannemers. Echter, het gebruik van de Safety Culture Ladder, ofwel de veiligheidsladder kent ook vele voordelen. Deze benoemen we graag voor je. 

De belangrijkste voordelen van de Safety Culture Ladder zijn:
> Met de veiligheidsladder wordt de communicatiestructuur binnen de organisatie en partners verhelderd.
> Met de veiligheidsladder kun je het vertrouwen verhogen van de organisatie voor de opdrachtgever door het veiligheidsbewustzijn te benoemen.
> Er is continu focus op de veiligheid en gezondheid van medewerkers, en hierop wordt voortdurend geacteerd.
> Bij nieuwe onderhandelingen heb je momenteel met de Safety Culture Ladder een streepje voor op de rest
> De veiligheidsladder brengt het aantal bedrijfsongevallen of bijna ongevallen terug tot een minimum. Hierdoor heeft een organisatie goed werkgeverschap en minder verzuim.

De vijf treden van de veiligheidsladder

De Safety culture ladder is opgebouwd met in totaal vijf treden. De treden die in de Safety Culture ladder zitten zijn:

Trede 1, de pathalogische trede – er wordt in deze organisatie niets gedaan met veiligheid.
Trede 2, de reactieve trede – er wordt gehandeld op eerdere gebeurtenissen om die in de toekomst te voorkomen.
Trede 3, de berekenende trede – de organisatie stelt zich kwetsbaar op en maakt gebruik van onder meer een RI&E.
Trede 4, de proactieve trede – de veiligheid heeft in deze organisatie een hoge prio.  
Trede 5, de vooruitstrevende trede – er wordt in de overtreffende trap gekeken naar veiligheid in de algehele organisatie. Er wordt hier onder andere gebruik gemaakt van een Arbo Management Systeem.

De veiligheidsladder wordt momenteel nog niet verplicht gesteld. Echter, is het wel een goede aanvulling voor iedere organisatie.

https://www.raatwerk.nl/over-raatwerk/