Bedrijventrefpunt
Image default
Kunst en Kitsch

Rouwende werknemer vaak in de knel

 

In de afgelopen 10 jaar kergen ruim 3 miljoen werkenden te maken met het verlies van een dierbare. De gevolgen hiervan voor hun baan zijn door het CNV onderzocht. De resultaten liegen er niet om:

1 op de 10 werkenden die een dierbare heeft verloren, krijgt een burn-out door de combinatie rouw en werk. 21% krijgt te weinig steun van zijn werkgever om goed te kunnen functioneren. Een kwart kan langere tijd niet goed functioneren. Dit blijkt uit onderzoek van het CNV, uitgevoerd door Maurice de Hond onder een representatieve groep van 1.100 werkenden. Vandaag publiceert het CNV een rouwhandreiking voor werkgevers.

Ziekgemeld

Werknemers die een naaste verliezen; het gaat om ruim drie miljoen mensen die dat in de afgelopen tien jaar overkwam. Het blijkt dat na de dood van hun dierbare veel werknemers in de knel komen met hun werk en baan. Dat bevestigt het onderzoek dat het CNV door Maurice de Hond liet doen.

Het CNV liet onderzoeken hoe de relatie tussen rouwen en werken is. Uit het onderzoek van Maurice de Hond kwam een onthutsend beeld van de effecten die (onvoldoende) rouwen op werknemers hebben. Ook blijkt dat werkgevers hun werknemers die een dierbare verloren hebben nog onvoldoende weten te steunen.

Eerst wat cijfers:

  • 9% van de werkenden die een naaste hebben verloren melden zich langdurig ziek
  • 10% van de werkenden die een naaste hebben verloren belanden in een burn-out vanwege de lastige combinatie van rouwen en werken.
  • 16% neemt vakantiedagen op omdat ze niet konden functioneren
  • 20% van de werknemers vindt dat ze te weinig steun van hun leidinggevenden krijgen om goed te kunnen blijven functioneren.
  • 25% van de werknemers vindt zelf dat ze langere tijd niet goed op hun werk functioneren.
  • 26% vindt dat ze te snel weer aan het werk zijn gegaan
  • 33% heeft zich ziek moeten melden
  • 75% van de werknemers die een kind of partner verloren functioneren niet goed meer na het verlies
  • 14% van deze laatste groep verliest bovendien zijn of haar baan.

 

Impact op de werkenden

Maar liefst driekwart van de werknemers die een partner of kind verloren kwamen met hun werk in de knel. Helaas verliest ongeveer 15% ook nog hun baan hierdoor. 20% van de werknemers die een dierbare verliezen en in de rouw terecht komen voelt zich niet gesteund door hun werkgever.

Terwijl dit ook anders zou kunnen.

‘Wanneer ga je weer aan het werk?’

De voorzitter van het CNV vindt dat “Werkgevers ervoor (moeten) zorgen dat mensen veilig terug op hun werk komen” na een overlijden. Te vaak wordt te snel gevraagd wanneer ga je weer aan het werk? Dit terwijl iemand nog midden in de nasleep zit van het overlijden. Ook na de begrafenis  moet nog van alles georganiseerd worden, daarnaast komt nog het afronden van de uitvaart, een gedenkteken of graf sculptuur regelen en bedankjes en brieven sturen naar degenen die aanwezig waren op de uitvaart

 

 

Handreiking

Het CNV overhandigt vandaag een handreiking voor werkgevers over rouwverwerking op de werkvloer. Voorzitter Piet Fortuin overhandigt dit aan werkgeversvoorzitters Hans de Boer en Jacco Vonhof. ‘De handreiking biedt persoonlijke verhalen en veel praktische adviezen. Elke werkgever moet deze handreiking op zijn bureau hebben,’ stelt Fortuin. 85% van alle ondervraagden juicht een handreiking toe, blijkt uit het vandaag gepubliceerde onderzoek.

Rouwverlof

Als je een dierbare verliest geven sommige CAO’s de mogelijkheid tot het opnemen van vrije dagen. Hoeveel dagen je mag opnemen verschilt per CAO dit is bovendien afhankelijk of het om direct familielid gaat. Het CNV stelt een algemene regeling voor waarin mensen een flexibel rouwverlof kunnen opnemen.

Uit het onderzoek blijkt dat ruim 50% van de rouwende werknemers het huidige rouwverlof niet voldoende vindt. Een rouwverlof van ongeveer twee weken dat flexibel opneembaar zou helpen.

 

Partner of kind verliezen hakt er extra in

Het CNV vraagt de werkgevers extra alert te zijn bij situaties waar een werknemer een partner of  kind verliest. “De klap is bij deze groep enorm”, zegt de voorzitter van het CNV. Bijna driekwart van deze groep kan na het overlijden langere tijd niet meer goed functioneren, bijna een kwart krijgt een burn-out en helaas verlies bijna 15% zijn of haar werk door het verlies.

 

Memorabel Afscheidsmonumenten – Jeroen Stok

Memorabel Afscheidsmonumenten maakt samen met nabestaanden mooie en unieke grafmonumenten. We nodigen mensen uit om actief mee te denken bij het ontwerpen van persoonlijke gedenktekens. Monumenten maken we met moderne materialen als RVS, geroest staal en glas. Alles wat we maken is persoonlijk en uniek en wordt door Nederlandse vakmensen gemaakt. Nabestaanden nodigen we graag uit om tussendoor te komen kijken.

 

Vrijblijvend advies

Graag adviseren we u over een persoonlijk gedenkteken. Neem vrijblijvend contact op voor een kennismaking.

Moezelstraat 72

8226LB Lelystad

06-49 351 338

 

 

 

https://www.memorabel.nl/