Bedrijventrefpunt
Image default
Industrie

3D scanmodel en puntenwolk laten maken

Een 3D scanmodel laten maken met 3D laserscanning

Met behulp van een scanviewer kan de gescande informatie uit het scanmodel op een pc worden geraadpleegd. Het vereist wel enige oefening en kennis van zaken om slim de juiste informatie hieruit te destilleren. In 3D kan worden gemeten om beschikbare vrije ruimte vast te stellen voor bijvoorbeeld aanpassingen aan het leidingwerk (riolering, waterleidingen, etc.). De scan kunnen in kleur worden bekeken in herkenbare, scherpe beelden. De geoefende engineering kan hieruit veel informatie halen dan wel BIM-informatie aan koppelen.

Pointcloud exports maken bij 3DLS

Exports zijn bedoeld om puntenwolkinformatie in CAD omgeving zichtbaar te maken. De vele CAD pakketten en viewers vereisen evenzovele formats om informatie uit te wisselen. De meest gebruikte exportvormen zijn horizontale en verticale doorsnedes of blokken op voor de klant relevante posities. Ze maken we bij 3DLS regelmatig horizontale spantenslices, de zone va ca. 1,5m onder het dak waar veel utiliteit zich bevinden. Dit is interessant voor de installateur in relatie tot sprinkler, hemelwater, waterleidingen en HVAC-systemen. Daarnaast komen slices op ca. 1m veel voor, zodat eenvoudig een plattegrond kan worden opgemaakt. De kunst is eigenlijk steeds om zo goed mogelijk gebruik te maken van de puntenwolkinformatie, zonder dat er (veel) gemodelleerd hoeft te worden.

Van het 2D-CAD model…

Opvallend is dat relatief veel gebouwbeheerders en bedrijven in de installatiebranche nog steeds in 3D werken, in bijvoorbeeld AutoCAD. Wel wordt er steeds vaker informatie gekoppeld aan de 2D tekeningen. In de hiervoor omschreven puntenwolk exports wordt de mogelijkheid geboden om door middel van slicing onderleggers te creëren die snelle updating naar een 2D CAD omgeving mogelijk maken. Dit is geen geautomatiseerde handeling maar vergt de kundige hand van een CAD tekenaar die ervaring heeft met bewerken en lezen van puntenwolken.

…naar het 3D-CAD model

3D laser scanning (scannen) en Puntenwolken bieden 3D informatie in overvloed. Zoals gemeld moet er worden gezocht naar een efficiënte werkwijze om hiervan nuttig gebruik te maken. De data hoeveelheid zorgt bij veel hardware maar ook CAD pakketten nogal eens voor een belemmering. Tegenwoordig biedt scanningssoftware de mogelijkheid rechtstreeks objecten als leidingen en vlakken te herkennen. Deze worden dan vertaal in vectorobjecten die rechtstreeks in de CAD omgeving kunnen worden geïmporteerd. Door middel van specialistische software worden deze mogelijkheden verder uitgebouwd, zodat door het aanklikken van punten in d scan er direct 3D-lijnen in CAD worden weergegeven. Ook kinnen leidingtracés (inclusief bochten) automatisch worden gevolgd in de 3D puntenwolk en direct worden vertaald in een 3D-CAD vectormodel.

Technische mogelijkheden van 3D (laser)scanning

De wereld van de pointclouds is dus volop in beweging. Voortdurend zijn er nieuwe software ontwikkelingen , aan de kant van de scanningsoftwareleveranciers maar vooral ook aan de zijde van de CAD-pakketten, die steeds weer nieuwe mogelijkheden bieden. Vanuit onze ervaring hebben we geprobeerd een overzicht te scheppen in de vele routers die bewandeld kunnen worden. Globaal gezien kan er onderscheid worden gemaakt naar scansoftware (lees: FaroScene), bewerking- en conversiesoftware (lees: Kubit Pointsense, Recap) en CAD software met eigen pointcloud mogelijkheden (Autocad en Revit). De CAD ontwikkelaars zien steeds meer de noodzaak om ook de mogelijkheid te bieden puntenwolken in te kunnen lezen en te bewerken.

Het domein van efficiënte omgang met puntenwolken en daaruit relevante informatie destilleren is echter meer het terrein van de scanbewerking en conversiespecialisten. Slimme software en plugins zijn nodig om optimaal te kunnen opereren. In de basis kunnen puntenwolken rechtstreeks als punten in de CAD omgeving worden ingelezen. Echter gezien de hoeveelheid punten en de bijbehorende informatie gaat de data-omvang in een 3D-CAD omgeving veelal beperkend werken onder meer bij het laden en roteren.

:

https://www.3dls.nl