Bedrijventrefpunt
Image default
Dienstverlening

Wanneer gebruik je rondstroppen en wanneer hijsbanden?

Om te beginnen is het belangrijk dat u rondstroppen zo selecteert dat hun type, lengte en wijze van bevestiging aan de lading geschikt zijn om deze veilig op te pakken zonder ongewenste bewegingen. Onjuiste keuze van het draagvermogen en/of het slingertype kan breuk veroorzaken!

Rondstroppen vooral voor oppervlaktegevoelige belastingen

Rondstroppen zijn bijzonder geschikt voor oppervlaktegevoelige belastingen. Ze zijn bijzonder licht, flexibel en gemakkelijk te hanteren. Ze passen zich optimaal aan de belasting aan. Hijsbanden worden gebruikt wanneer er een schoon en breed contactoppervlak op de last aanwezig is. Een breed contactoppervlak verdeelt de druk van de belasting over een groter oppervlak. Gevoelige lasten kunnen zachter worden getild dan met een smalle strop. Ze kunnen gemakkelijk onder een belasting worden geschoven en worden aangepast aan de omstandigheden. Ze zijn niet geschikt voor belastingen met scherpe randen. Zowel rondstroppen als hijsbanden mogen zwaarder dan hun draagvermogen worden belast!

De logische kleurcode helpt hierbij

Een uniforme DIN EN-kleurcode is voorgeschreven voor rondstroppen en hijsbanden. Ze hebben dezelfde kleur voor hetzelfde draagvermogen. Zo hebben hijsbanden en rondstroppen met een draagvermogen van 1.000 kg de kleur violet, bij 5.000 kg de kleur rood, bij 8.000 kg de kleur blauw. Vanaf een draagvermogen van 10.000 kg is de uniforme kleurcode voor alle draagvermogens oranje.

Belangrijke toepassing en waarschuwingsinstructies

Vermijd scheuren of rukken. Probeer niet de hijsbande of de rondstroppen onder de lading uit te trekken als de lading er nog aanhangt. Sleep de lading nooit over een strop. Trek ze ook nooit over vloeren of ruwe oppervlakken. Laat de lading er nooit inzitten als er daardoor schade kan ontstaan. Voor ladingen met scherpe randen of ruwe oppervlakken mogen stroppen alleen worden gebruikt als de kwetsbare gebieden worden beschermd. Hijsbanden en rondstroppen mogen niet onder belasting worden geknoopt of gedraaid. Ze mogen ook niet worden verlengd door ze aan elkaar te knopen. Tijdens werkzaamheden als snijden, slijpen of lassen moeten de producten worden beschermd tegen rondvliegende vonken.

Schoonmaken

U kunt ze reinigen met schoon water zonder toevoeging van chemicaliën. Stroppen en banden die tijdens het gebruik of als gevolg van de reiniging nat zijn geworden, moeten worden opgehangen en aan de lucht worden gedroogd. Ze mogen in geen geval worden verwarmd of op andere wijze worden geforceerd gedroogd.

Veiligheid

Volgens de branchevereniging EKH moet het hefwerktuig met tussenpozen van niet meer dan een jaar door een gekwalificeerd persoon worden gekeurd. Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden van het hefwerktuig kunnen inspecties met kortere tussenpozen dan een jaar nodig zijn. Dit geldt bijvoorbeeld bij bijzonder frequent gebruik, verhoogde slijtage, corrosie of blootstelling aan hitte of wanneer op basis van de bedrijfservaring een verhoogd risico op schade te verwachten is. Tijdens de gebruiksperiode moet de gebruiker regelmatig visuele controles uitvoeren om om eventuele schade op te sporen die van invloed zou kunnen zijn op het veilige, langdurige gebruik.