Bedrijventrefpunt
Image default
Bedrijven

De HR-cyclus wordt steeds moderner

Alles wordt steeds moderner met de jaren en de HR-cyclus is daar geen uitzondering in. Tegenwoordig wordt er steeds meer gedacht in rollen en niet meer in taken binnen bedrijven. Daardoor krijgen werknemers meer verantwoordelijkheid en vrijheid, wat betekent dat de werkgever niet alles meer in detail hoeft te beoordelen. Het nieuwe beoordelen is iets wat steeds meer bedrijven gebruiken om zo hun werknemers te kunnen motiveren. Het oude beoordelen bleek erg demotiverend te werken voor werknemers, wat dus ook niet leidde tot positieve reacties en goede prestaties. De HR-cyclus heeft een groot keerpunt bereikt en er wordt niet alleen meer gekeken naar hoe een werknemer in jouw bedrijf presteert.  

Kijk naar de ambities van jouw werknemers 

Zoals al werd gezegd, werd er niet alleen meer gekeken naar de prestaties van jouw werknemers. Bij de nieuwe HR-cyclus zal jij aandachtig luisteren naar de ambities van jouw werknemers en aan hen de benodigde hulp aanbieden om die ambities te behalen. Met de moderne HR-cyclus wordt jouw sturende rol dus veranderd in een dienende rol, waar jij regelmatig met jouw werknemer samen zal komen. Tijdens die momenten geef jij motiverende feedback op jouw werknemer, die ook doelgericht is, om er zo voor te zorgen dat jouw werknemer zich op de beste mogelijke manier verder kan ontwikkelen binnen jouw bedrijf.  

Vervang de drie standaard gesprekken  

Wanneer je gebruik gaat maken van de moderne HR-cyclus wil je de drie standaard gesprekken vervangen door ontwikkelingsgesprekken. De drie standaard gesprekken zijn planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken. Bij ontwikkelingsgesprekken zal jij meer focus gaan leggen op, zoals de naam al weggeeft, de ontwikkeling van de werknemer. Je let op zijn/haar persoonlijke ontwikkeling en zijn/haar talent. 

Tijdens ontwikkelingsgesprekken zal jouw werknemer zich veel comfortabeler voelen dan tijdens die drie standaard gesprekken. Dit komt doordat de werknemer streng beoordeeld wordt tijdens die gesprekken en mensen houden er niet van om streng beoordeeld te worden. Al helemaal niet als hun extra zakcentje daarvan afhangt.  

Vraag om feedback van jouw werknemers 

Een van de dingen die bij een moderne HR-cyclus nieuw is, is dat de werknemer meer te zeggen heeft. Dat houdt in dat jij aan werknemers om feedback vraagt. De werknemers hebben dan de mogelijkheid om te vertellen wat zij graag anders zouden willen zien. Wanneer je om feedback vraagt aan jouw werknemers weet jij meteen welke veranderingen er nodig zijn. 

Je kan op verschillende manieren om feedback vragen. Zo kan je direct aan werknemers vragen om feedback. Dit kan echter tijdrovend zijn. Daarom zou je een vragenlijst rond kunnen laten gaan of een specialist een onderzoek naar tevredenheid laten uitvoeren. 

Bij de moderne HR-cyclus draait het dus om jouw werknemers. Vraag daarom ook aan hen wat er moet veranderen.  

 

 

https://www.peddy.nl/het-nieuwe-beoordelen