Bedrijventrefpunt
Image default
Industrie

Pet food processing met de juiste machine

In de pet food processing moet men als pet food fabrikant voldoen aan bepaalde eisen, afhankelijk van wat voor soort verwerk of producent u bent en van de grondstoffen waaruit het pet food is gemaakt.

 

Alle fabrikanten van pet food

Alle fabrikanten van diervoeding moeten voldoen aan de vereisten voor orale voedingssamenstellingen, die zijn vastgelegd in de Regeling voor landbouwverbindingen en diergeneesmiddelen onder de ACVM-wet.

De producten zijn vrijgesteld van registratie, maar u moet voldoen aan de vereisten in dit Reglement. Je moet:

  • Zorg ervoor dat uw diervoeder of voedingssupplement geschikt is voor het beoogde doel
  • Beschikken over een gedocumenteerd systeem voor productie, volg het en houd adequate registers bij
  • Neem de gespecificeerde informatie op het etiket van uw diervoeder of voedingssupplement op
  • Voldoen aan de specifieke vereisten voor orale voedingssamenstellingen.

 

Wanneer pet food geen pet food is

Als u beweert dat uw pet food geen voedingsclaims is, zoals het beheer van artritis, kan uw product worden geclassificeerd als een diergeneesmiddel en moet het mogelijk worden geregistreerd. Op zijn minst moet je de claims bewijzen.

 

Primaire pet food processing

In aanvulling op de ACVM-wet van 1997 moeten pet food producenten die dieren slachten en kleden (primaire verwerkers van pet food) zich houden aan het regime van de Animal Products Act (APA) 1999. Als onderdeel hiervan moeten ze opereren onder een Risk Management Program (RMP).

 

Voldoen aan het regime van de Animal Products Act (APA)

Het APA-regime voor de productie van pet food omvat de APA, de Animal Products Regulations 2000 en de Animal Consumption Specifications. De volgende documenten helpen u te voldoen aan de vereisten van dit regime:

  • Nieuw-Zeelandse wetgeving: Animal Products Act 1999
  • Wetgeving TBC Nieuw-Zeeland: Verordening dierlijke producten 2000
  • Dierlijke producten (Specificaties voor producten bestemd voor diergebruik) Kennisgeving 2000

 

Secundaire voeders voor diervoeding

Fabrikanten van pet food die dieren niet slachten of kleden, staan ​​bekend als secundaire pet food verwerker. Om aan wettelijke vereisten te voldoen, kunnen deze secundaire processors in 3 categorieën worden verdeeld:

  • Fabrikanten die pet food vervaardigen waarvoor officiële garanties nodig zijn, zoals producten die voor de export bestemd zijn.
  • Fabrikanten die pet food produceren dat dierlijk materiaal bevat als gevolg van de dood van een brondier, zoals rood vlees, orgaanvlees, pluimvee of vis. Deze staan ​​bekend als verdere (pet food) –processors.
  • Andere secundaire verwerkers van pet food die geen dierlijke producten gebruiken (behalve vlees- en beendermeel) bij de vervaardiging van hun pet food.
https://www.selo.nl/