Bedrijventrefpunt
Image default
Industrie

Grote hoeveelheden stof te lijf gaan met cycloon afzuiging

Cycloon afzuiging: ongewenst stof scheiden van lucht

Heb je op je bedrijf in de bulk- en stortgoedverwerkende industrie te maken met een hoop stof? De machine die het stof opzuigt heeft behoorlijk wat te lijden. Als je een voorafscheider plaatst die het stof al opzuigt voordat het in de machine komt, dan spaar je de filters van je machine. Zo draagt cycloon stof afzuiging bij aan de gezondheid van je medewerkers en aan een langere levensduur van je machine.

De juiste cycloon laten maken voor stofafzuiging

Een systeem voor cycloon afzuiging voor het schoonhouden van de lucht op je bedrijf kan op maat gemaakt worden. Dit type afzuiging is geschikt voor fabrieken en bedrijven die bepaalde materialen verwerken. Denk aan zand, klei en afval, maar ook aan tabak, steenkool en kunststof. Heb je al een systeem voor het afzuigen van stof, dan kan je dit ook door een professional laten beoordelen en waar nodig laten aanpassen.

Wettelijke verplichting voor schone lucht

Verontreinigde lucht is slecht voor de gezondheid. Bedrijven moeten voldoen aan de wetten rond grens- en emissiewaarden. Met een cycloon stofafzuigsysteem zorg je ervoor dat de luchtkwaliteit op de werkplek goed is en dat aan alle strenge eisen voldaan wordt. Dankzij een cycloon vermindert de zuigkracht van de machine die het stof op de werkplek opzuigt niet. Zo blijft deze machine optimaal zijn werk doen.

Mesys bouwt systemen voor grote en kleine bedrijven

Als je als bedrijf nu, maar ook in de toekomst, aan de strenge regels met betrekking tot luchtkwaliteit wil voldoen, dan is het nodig om een vakman in te schakelen die de nodige garanties kan geven. Hiervoor heb je een bedrijf nodig dat veel ervaring heeft met ontstoffing en filtertechniek. Een van de bedrijven die een systeem voor cycloon afzuiging kan bouwen, is Mesys Industrial Air Systems. Deze specialist bouwt en installeert bij kleine en grote ondernemingen systemen voor het reinigen van lucht en het scheiden van stoffen, zoals gaswassers, natwassers en cyclonen.

https://www.mesys.nl/