Bedrijventrefpunt
Image default
Bedrijven

Wat is een CAO

We horen er minstens elke week wel wat over in het nieuws, of we lezen erover in een krant of op een website. Daarnaast weten we allemaal dat het een onwijs grote invloed heeft op ons dagelijks leven. Bovendien weten we dat het te maken heeft met ons werk, of nog concreter: met ons salaris. Maar wat is een CAO nou precies? Wat is het en wat heb ik er aan?

CAO is de afkorting voor ‘collectieve arbeidsovereenkomst’. Het is een schriftelijke overeenkomst waarin allerlei afspraken staan vastgelegd omtrent de arbeidsvoorwaarden. Hierbij kan je denken aan het loon (welke bestaat uit verschillende schalen, gebaseerd op ervaring, leeftijd en beroep), de toeslagen die men kan krijgen, de werktijden en de uitzonderingen hierop en de eventuele proeftijd die een nieuwe werknemer heeft. Daarnaast staan er ook zaken in betreft de sociale zekerheid: welke premies moeten er worden betaald, hoe zit het met vakantiedagen, doorbetaling bij ziekte en het pensioen zelf?

Het CAO bevat dus allerlei afspraken die jouw werkomstandigheden omschrijven. Ze zijn in het leven geroepen om de werknemers te beschermen. Ze worden dan ook afgesloten tussen één of meerdere werkgevers, één of meerdere werkgeversorganisaties en één of meerdere werknemersorganisaties (de vakbonden). De afspraken in het CAO zijn vaak gunstiger voor de werknemer dan de afspraken die in de Nederlandse wet zijn vastgelegd: vaak heeft men meer vakantiedagen en een hoger loon dan het wettelijk minimum.

Tot slot zijn er twee soorten CAO’s: een bedrijfstak CAO (zoals een schilder cao of een bouw cao), welke geldt voor een bepaalde sector. Dit CAO geldt voor de bedrijven en de werknemers die zijn vertegenwoordigd door de bedrijven die het CAO hebben afgesloten. Daarnaast is er nog een ondernemings-CAO: een CAO voor een specifiek bedrijf. Deze geldt alleen voor dit bedrijf en wordt afgesloten tussen één werknemer en één of meerdere werknemersorganisaties. 

http://www.cbbs.nl/