Bedrijventrefpunt
Image default
Bedrijven

Impact van invloedrijke personen

Het groene leven wordt belangrijker en belangrijker. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen staat het duurzaam leven hoog op de agenda. Dit heeft te maken met de verschillende bijeenkomsten over klimaatverandering van onder andere de NAVO. Bijna elke belangenorganisatie hamert erop dat het van belang is dat het milieu beschermd wordt. Momenteel zijn er zoveel apparaten en machines die schadelijke stoffen uitstoten dat de aarde binnen een aantal decennia niet meer bewoonbaar zal zijn. Het heeft erg ver moeten komen voordat er actie ondernomen werd, vooral doordat sommige groepen het wetenschappelijke bewijs voor klimaatverandering in twijfel trokken. Ondanks de gemotiveerde onderbouwingen, zijn er nog steeds veel mensen die de resultaten van het onderzoek afwimpelen. Omdat dit ook op hoog niveau gebeurd, is de groep die het ontkent nog steeds veel te groot. Zelfs de Amerikaanse president Donald Trump, één van de meest invloedrijke personen ter wereld, heeft de onderzoeken regelmatig in twijfel getrokken en klimaatverandering bestempeld als een ‘hoax’: hij gelooft niet dat dit werkelijk een probleem is. Dit terwijl er vaak genoeg is aangetoond dat het wel degelijk een probleem is, zelfs met wetenschappelijke bewijzen van metingen wordt het door sommige nog erkent. Het feit dat de Amerikaanse president dit zegt, betekent dat erg veel mensen het geloofwaardig vinden dat er niets aan de hand is. Dit zorgt er voor dat de mensen die wel groen leven, zoals eigenaren van een cv pomp of circulatiepomp, niet zoveel impact hebben op het milieu. Er zijn dan dus nog steeds veel mensen die hun uitstoot niet beperken, of hier helemaal geen moeite voor doen. Klimaatverandering is een probleem dat door een grote groep aangepakt moet worden, dus iedereen moet hier zijn steentje aan bijdragen. Als individuen achterblijven worden de acties van anderen in het niets gesteld.

https://www.waterpompshop.nl/