Bedrijventrefpunt
Image default
Bedrijven

Hoe u kunt profiteren van een fiscaal jurist?

Ja, het is weer die tijd van het jaar – tijd om uw belastingaangifte in te dienen. In complexe situaties kunnen de diensten van een fiscaal jurist van onschatbare waarde zijn. Er zijn verschillende redenen waarom u hulp van professionals nodig kunt hebben. Denk bijvoorbeeld aan:

  • veranderingen in de belastingwetgeving;
  • verschillende soorten levensgebeurtenissen kunnen fiscale gevolgen hebben, waarvan u zich misschien niet eens bewust bent;
  • onwetendheid over de belastingwetten kan voor een vrij problematische situatie zorgen.

U kunt meestal een beroep doen op beëdigde accountants wanneer u moet bespreken voor welke aftrekposten u in aanmerking komt. Welke belastingformulieren moeten worden ingevuld en welke wijzigingen in de belastingwetgeving op uw situatie van toepassing kunnen zijn. Als uw specifieke situatie echter complexer wordt, kan een fiscaal advocaat nodig zijn. Belastingrecht is een nichevorm van het recht. Belastingadvocaten zijn gespecialiseerd in het bijhouden van de steeds veranderende belastingwetten en wetboeken. Zij kunnen klanten helpen bij het verlagen van hun fiscale lasten. Maar ze kunnen ook helpen met het structureren van bedrijven, het adviseren van klanten op fiscale en vastgoed-gerelateerde planning.

Hieronder 4 gevallen waarbij het zinvol kan zijn om een fiscaal advocaat te raadplegen.

1. Uw belastingsituatie is ingewikkelder geworden

Misschien heeft u wat geld geërfd. Of misschien bent u gescheiden of heeft u een kind geadopteerd. In sommige gevallen kan een accountant u nog steeds begeleiden bij wat u moet weten om uw belastingen goed in te dienen. Maar accountants zijn geen advocaten (althans, meestal niet). En meer complexe situaties hebben soms een juridisch perspectief nodig over hoe verder te gaan.

Het kan verleidelijk lijken om te proberen dit uit te zoeken zonder juridische bijstand. Echter kan dit er ook toe leiden dat een reeds complexe situatie nog gecompliceerder wordt. Een correcte afhandeling van uw belastingsituatie, vanaf het begin, beschermt. Het kan u uiteindelijk behoeden voor de stress en mogelijke boetes die kunnen ontstaan wanneer blijkt dat uw aangifte niet correct is ingediend. Of wanneer blijkt dat u niet heeft betaald wat u verschuldigd bent.

2. Uw echtgenoot is een bedrijf begonnen

Misschien is uw echtgenoot zelfstandig ondernemer geworden. Dit op zich kan de manier waarop u uw belastingen indient aanzienlijk veranderen. Een fiscaal advocaat kan u begeleiden bij het opzetten van het bedrijf. De redenen waarom bepaalde keuzes onder bepaalde omstandigheden zinvol zijn, kunnen ingewikkeld zijn. En  juist daarom kan de begeleiding van een ervaren fiscaal advocaat van onschatbare waarde zijn. Heeft uw echtgenoot een reeds bestaand bedrijf gekocht? Een fiscaal advocaat kan u adviseren over manieren waarop hij of zij de afschrijving kan beheren. De aankoopprijs sneller kan terugverdienen, enzovoort. Door alles vanaf het begin strategisch te regelen volgens de relevante belastingwetten, kunt u uw belastingdruk verlagen. Maar ook uit de juridische problemen houden en boetes en rente vermijden.

3. U bent achterstallige belastingen verschuldigd

Als u achterloopt met het betalen van belastingen is het belangrijk om deze achterstand zo snel mogelijk weg te werken. Gaat het om een groot bedrag? Of heeft u langer nodig om de achterstand in te halen. Zoekt u raad over wat u precies moet doen? In deze en meer gevallen kan een fiscaal advocaat u helpen.

4. U wordt gecontroleerd

Als u hoort dat u wordt gecontroleerd door de belastingdienst, kan dat een behoorlijk beangstigend gevoel zijn. Vooral als u niet 100% zeker was over de manier waarop u uw belastingaangifte heeft ingediend en uw belastingen heeft betaald. Hoewel een controle niet betekent dat u iets verkeerd heeft gedaan, is dit een goed moment om samen te werken met een gekwalificeerd fiscaal advocaat. En, als u in beroep wilt gaan tegen de controle of als u naar de rechter moet als onderdeel van het proces, is het belangrijk om een ervaren professional aan uw zijde te hebben.