Bedrijventrefpunt
Image default
Bedrijven

Het bijhouden van de uren van medewerkers

Het gebruik van tijdregistratie leidt tot verantwoordelijkheid op de werkvloer. Tijdregistratie informeert een werkgever namelijk over belangrijke zaken. Dit zijn onder andere de volgende zaken: welke werknemers hebben een taak voltooid, wanneer is een taak voltooid en hoeveel tijd heeft een taak gekost. Wanneer de uren van medewerkers worden bijgehouden, zorgt dit ook voor meer verantwoordelijkheid bij de medewerkers zelf. Die zullen meer hun best doen om een taak sneller af te krijgen. Tijdregistratie is dus eigenlijk een middel om medewerkers te stimuleren om beter te werk te gaan. Natuurlijk is snelheid niet het enige dat telt op de werkvloer. De kwaliteit van het verrichte werk is net zo belangrijk. Het is belangrijk dat medewerkers hier een balans in vinden. Het sneller verrichten van een taak mag geen afbreuk doen aan de kwaliteit ervan. 

Een nauwkeurige salarisadministratie 

Zowel kleine als grote bedrijven maken gebruik van urenregistratie personeel om een nauwkeurige salarisadministratie te bieden. Zaken als deze moeten dagelijks beheerd worden. Dit kan daarom nogal wat tijd in beslag nemen. Als werkgever zijnde heb je echter niet altijd zoveel tijd om administratieve zaken zorgvuldig te beheren. De volgende zaken moeten onder andere bijgehouden worden: wanneer werknemers beginnen met werken, wanneer werknemers pauze nemen, wanneer werknemers eindigen met werken. Een nauwkeurige salarisadministratie betekent natuurlijk dat alles eerlijk verloopt. Het is dan onmogelijk dat werknemers te veel of te weinig salaris uitgekeerd krijgen. Dit voorkomt ook dat een werkgever werknemers te veel uitbetaald. 

Kan bedrijven geld besparen 

Het komt bij bedrijven vaak genoeg voor dat werknemers ten onrechte te veel uitbetaald worden. Indien dit gebeurt, moet je hier wel van op de hoogte zijn. Tijd- en urenregistratie kan bedrijven nogal wat geld besparen. Systemen als deze stimuleren werknemers om op tijd aan te komen op werk, de geplande pauzes te nemen en niet eerder naar huis te gaan. Dat wil niet zeggen dat werknemers niet te vertrouwen zijn. Een werkgever heeft echter het recht om te weten wat de exacte loonkosten zijn. Bovendien wordt er een wederzijds vertrouwen opgebouwd. De werknemer krijgt waar het recht op heeft en de werkgever keert niet te veel uit. Tijd- en urenregistratie wordt als innovatieve oplossing verleend door GET. Door middel van software is de tijd- en urenregistratie te reguleren. Bovendien verleend GET meer innovatieve oplossingen, zoals personeelsplanning, bezoekersbeheer en toegangscontrole. Je kunt dus voor verschillende diensten terecht bij GET.  

https://www.get.nl/nl/oplossingen/tijdregistratie/