Bedrijventrefpunt
Image default
Zakelijk

wat is een kredietwaardigheid?

Een kredietwaardigheid betekent de grootheid waarin een bepaalde partij kan presteren aan haar financiële verplichtingen. Hier kunnen we spreken over ondernemingen maar het kan ook gaan over een land of een persoon. Wanneer de kredietwaardigheid beoordeeld zal worden dan wordt er vooral gekeken naar de betrouwbaarheid en de financiële toestand van de partij in kwestie.

Het doel van een kredietcheck

Een kredietwaardigheid check is bedoeld om mogelijke betalingsproblemen te voorkomen. Als je bijvoorbeeld een hypotheek gaat aanvragen voor een woning dan zal de hypotheekversterker nakijken of jij de lasten van de hypotheek zal kunnen dragen. Je kredietwaardigheid checken is zeer belangrijk vooral als je een eigen onderneming hebt dit om te kunnen inschatten of de klanten hun rekeningen werkelijk kunnen betalen. De kredietwaardigheid checken per afnemer zorgt dat het risico verkleint op mogelijke oninbare vorderingen.

Kredietwaardigheid checken

Een kredietwaardigheid checken gebeurt vooral door het kijken naar de financiële positie van een onderneming, bijvoorbeeld uitgaand van de meest recente jaarrekening. Maakt een bedrijf winst of lijdt het aan verlies? Er wordt ook gekeken of er voldoende eigen vermogen is om mogelijke tegenslagen op te vangen. Natuurlijk speelt ook de betrouwbaarheid van een bedrijf een rol. Is in het verleden de leidinggevende betrokken geweest bij faillissementen, dit is ook van belang. Ten slotte tijdens de kredietwaardigheid checken wordt er gekeken of het bedrijf een goede betaalreputatie heeft of bekend staat als een wanbetaler.

Waarom is een kredietcheck noodzakelijk voor ondernemers?

Een kredietwaardigheid checken bij klanten die bijvoorbeeld een goed of dienst leveren op rekening is genoodzaakt om het risico te verminderen op oninbare vorderingen. De ondernemers willen er zeker van zijn dat ze daadwerkelijk ook betaald zullen worden voor hun werkzaamheden die zij verrichten. Het doel van een kredietwaardigheid checken van een klant is om een positieve indruk te krijgen dat de facturen daadwerkelijk betaald zullen worden. Op basis van de kredietwaardigheid kan de ondernemer zijn beslissing laten baseren. Dit kan door bijvoorbeeld een vooruitbetaling te vragen.

https://bundelpay.nl/kredietwaardigheid-checken/