Bedrijventrefpunt
Image default
Zakelijk

Een veilige werkruimte door WTA Luchttechniek

Als werkgever moet u er uiteraard voor zorgen dat uw personeel veilig kunnen werken. Vooral wanneer er gevaarlijke stoffen en dergelijke gebruikt worden op de werkvloer. Want wanneer er kans is op explosie gevaar, dan moet u extra maatregelen nemen om de werkruimte ook daadwerkelijk veilig te krijgen en te houden. WTA Luchttechniek kan u hierbij helpen. Samen met de specialisten wordt er gekeken naar de mogelijke gevaren en welke maatregelen daarvoor getroffen moeten worden. Wanneer uw personeel veilig te werk kan gaan, dan zal dit bijdragen aan de werkprestaties. Laat hen verzekerd zijn van een veilige werkomgeving en schakel WTA Luchttechniek in!

ATEX ventilatoren en druppelvangers

Wanneer er gewerkt wordt in een ruimte met explosiegevaar, dan moeten er maatregelen genomen worden. Dit moet worden gedaan om de veiligheid en gezondheid van de werknemers in gebieden met explosiegevaar waarborgen. Hiervoor kunt u ATEX ventilatoren inzetten. Deze ATEX ventilatoren halen explosiegevaarlijke stoffen, gasmengsels of zuurstof uit de lucht en zorgen voor een frisse nieuwe toestroom. Hierdoor wordt de kans op een explosie een stuk kleiner. Daarnaast zijn de ATEX ventilatoren vonkvrij uitgevoerd. Daardoor wordt de kans op een explosie nog kleiner. De specialisten zullen u adviseren over de verschillende zones en het aanschaffen van de juiste ATEX ventilatoren. Hierdoor zal de kans op een explosie aanzienlijk minder worden.

Naast de ATEX ventilatoren kunnen druppelvangers een uitstekende toevoeging zijn. Want de druppelvangers helpen bij het scheiden van schadelijke stoffen uit de luchtstromen. Wanneer u druppelvangers wilt inzetten is dat mogelijk in vrijwel alle luchtstromen met een hoog vochtgehalte. De druppelvangers zullen de schadelijke stoffen uit de luchtstroom halen en de frisse gefilterde lucht doorlaten. Druppelvangers worden voornamelijk ingezet vanuit milieuoogpunt, terugwinning van vloeistof of bescherming van het vervolgproces tegen de in de lucht aanwezige (schadelijke) vloeistoffen.

Zorg voor een veilige werkruimte

Werkt u binnen uw bedrijf met gevaarlijke stoffen? Dan kunnen er gevaarlijke situaties voorkomen. Om uw werknemers te beschermen moet u zorgen voor de juiste toepassingen binnen uw bedrijf. Als u wilt verbeteren op de luchtstromen en de schadelijke stoffen uit de lucht wilt verwijderen, dan kan WTA Luchttechniek daar bij helpen. Zij zijn dé specialist op het gebied van kunststof ventilatoren en toebehoren. Wilt u ervoor zorgen dat uw werknemers veilig te werk kunnen gaan? Neem dan contact op met WTA Luchttechniek en maak een afspraak. Samen met de specialist worden de juiste toepassingen geïnstalleerd en kunt u een veilige werkomgeving voor uw werknemers creëren.