Bedrijventrefpunt
Image default
Zakelijk

4 strategieën om het absenteïsme in bedrijven terug te dringen

Het opsporen en beheersen van ziekteverzuim in bedrijven is tegenwoordig een grote uitdaging voor peoplemanagers. Zij besteden dus steeds meer tijd om de motivatie van hun teams op peil te houden. Deze investering wordt gerechtvaardigd door het effect dat motivatie heeft op de resultaten van de organisatie, of het nu gaat om productiviteit, omzet, organisatieklimaat of beheersing van het absenteïsme.

 

Met name deze laatste indicator verdient veel aandacht van de ondernemingen, omdat de oorzaak ervan aan verschillende factoren kan worden toegeschreven. De organisatie die er niet in slaagt de oorzaken te begrijpen, zal dus zeker te maken krijgen met de andere indicatoren.

 

Dus, als uw werknemers vaak afwezig zijn en je dit probleem nog steeds niet kunt oplossen, maak je dan geen zorgen! In dit bericht hebben we de beste strategieën om ziekteverzuim in bedrijven te verminderen op een rijtje gezet. Lees verder!

 

1. Een goed organisatieklimaat handhaven

Als uw bedrijf geen gezond klimaat biedt voor zijn werknemers, wordt het praktisch onmogelijk om de productiviteit op peil te houden, talent te behouden en het absenteïsme terug te dringen.

 

Om een gunstige omgeving te bieden waarin groei mogelijk is en die het team motiveert om goede resultaten te behalen, is het belangrijk om regelmatig klimaat enquêtes te houden. Zij maken het mogelijk kansen te identificeren in de visie van de samenwerkers en actieplannen uit te werken om de problemen op te lossen.

 

2. Zorg voor efficiënte communicatie

Inefficiënte communicatie kan leiden tot relatieproblemen binnen het hele team. Immers, samen met het gebrek aan informatie ontstaan problemen zoals roddel, speculatie en onvolledige informatie.

 

In de organisatorische omgeving omvat communicatie een persoonlijke dialoog tussen collega’s, maar ook andere middelen: e-mail, vergadering, telefoon, bedrijfstelevisie, enz. Voor een efficiënte communicatie is het dus nodig het profiel van de medewerkers te begrijpen en te ontdekken welk instrument het meest geschikt is voor het team.

 

3. Een carrièreplan aanbieden om het absenteïsme in bedrijven te bestrijden

Voor werknemers die streven naar loopbaanontwikkeling en professioneel succes, is het door de onderneming aangeboden carrièreplan zeer waardevol. Het carrièreplan moet dus worden gemaakt door managers om een evenwicht te zoeken tussen de belangen van de professional en die van het bedrijf.

 

Vanaf het moment dat de verwachtingen van de medewerker in kaart zijn gebracht, kan de leidinggevende doelen vaststellen en een ontwikkelingsplan opstellen dat aansluit bij de doelstellingen van de professional en de organisatie.

 

4. Investeer in constante terugkoppeling

Net zoals het aanbieden van een carrièreplan helpt bij het behouden van medewerkers en bij het terugdringen van het ziekteverzuim in de bedrijven, helpen de feedbacks ook bij het people management.

 

En om de individuele ontwikkeling te kunnen meten en de negatieve punten te kunnen corrigeren, moet de feedback over de prestaties van een beroepsbeoefenaar voortdurend plaatsvinden.

 

Deze praktijk genereert in de ogen van de werknemer waarde voor het bedrijf, omdat het getuigt van betrokkenheid bij de resultaten, inzet voor de ontwikkeling van het team en erkenning voor de bereikte doelen.

 

Mochten deze vier stappen nou niet worden uitgevoerd en de medewerker blijft ziek, dan zal de werkgever  de eerste 104 weken voor de werknemer blijven zorgen daarna komt de medewerker in aanmerking  voor een iva uitkering. Ben je als werkgever dan ook nog een eigenrisicodrager dan ben je financieel verantwoordelijk voor de 10 jaar die daar opvolgen. Het is dus aan te raden om je als werkgever hier tegen te verzekeren.