Hoe een bedrijfspsycholoog helpt bij werkhervatting na een burn-out

Wanneer een medewerker met een burn-out bij een bedrijfpsycholoog onder begeleiding is, komt er een moment dat de energie toeneemt en de medewerker in staat is het werk weer te kunnen oppakken. Sommigen vinden dit een lastig moment en zien dit als een behoorlijke obstakel om weer te starten met werk. Vragen zoals: Met welke werkzaamheden kan ik starten? Met hoeveel uur kan ik beginnen? Wat gebeurt er als ik het niet kan volhouden? komen vaak voor. Hier helpt een bedrijfspsycholoog.

Na een burn-out
Tijdens de begeleiding bij de bedrijfspsycholoog komt het thema ‘wanneer weer terug naar werk’ altijd aan bod. Want zodra het mogelijk is wordt een medewerker na een periode van burn-out aangemoedigd te gaan werken. Sommigen geven dit zelf aan, anderen vinden het lastig en ervaren een drempel. Na een tijdje thuiszitten wordt dit ook niet meer als leuk ervaren en het bevordert niet het herstel. Immers werken geeft structuur, betekenis en het is weer leuk om contact te hebben met collega’s. Werken kan zelfs het herstelproces bevorderen.

Schuldgevoel
Een drempel is dat veel medewerkers zich schamen dat ze zich ziek hebben gemeld met een burn-out. Dat het destijds niet is gelukt het werk vol te kunnen houden. Ze voelen zich schuldig omdat andere collega’s tijdens de afwezigheid het werk hebben opgevangen en daardoor een hogere werkdruk hebben ervaren. Dit kan een drempel zijn om te starten met re-integratie.

Ondersteunend
Een bedrijfspsycholoog is ondersteunend voor medewerker en leidinggevende. Samen wordt met medewerker en leidinggevende afgestemd wanneer gestart wordt met werken. Belangrijk is dat de leidinggevende de medewerker opvangt bij binnenkomst op de eerste werkdag. Hou er rekening mee dat veel collega’s zullen vragen hoe het gaat met de terugkerende medewerker. Dit is goed bedoeld, maar kan ook als belastend worden ervaren door een overload aan aandacht.

Motiverend
Met de medewerker wordt besproken welke werkzaamheden kan worden gestart. Vaak zijn het eenvoudige taken zonder werkdruk. Belangrijk is dat het motiverend werkt. Niet te gemakkelijk, maar ook niet te moeilijk of te belastend. Maar denk ook aan het tijdstip dat een medewerker later op de dag start en eerder weer stopt en niet meteen aan het drukke verkeer deelneemt. Het gaat om het opbouwen van uren, hoe beter de start van re-integratie hoe groter de slaagkans weer volledig te herstellen.

Vertrouwen
Een medewerker bouwt na een burn-out langzaam zijn cognitieve conditie op, in gepast tempo. Bij de een gaat het sneller dan bij de ander. Laat als leidinggevende vooral zien dat er vertrouwen is dat het goed gaat komen. Zodra de medewerker in staat is meer te doen, ondersteun hierin en bereid de werkzaamheden uit. Ook hierin adviseert de bedrijfspsycholoog wat uitbreiding van taken en verantwoordelijkheden betreft. Zo wordt terugval voorkomen.