Bedrijventrefpunt
Image default
Dienstverlening

verkeersregelaars

De verkeersregelaars van agvs zijn ervaren en gecertificeerde medewerkers. Ze zijn bevoegd om als beroeps- en evenementenverkeersregelaar op te treden en zijn gewend om volgens strenge veiligheidsrichtlijnen te werken. Natuurlijk beschikken ze ook over een Verklaring omtrent het Gedrag. Onze verkeersregelaars zijn voorzien van een complete uitrusting: de wettelijk voorgeschreven signaalkleding, afzetmateriaal, signaallampen en communicatieapparatuur.agvs verkeersregelaar levert verkeersregelaars door heel .Nederland tegen gunstige tarieven inclusief alle toeslagen en reiskosten. Dus nooit een verrassing achteraf.Verkeersregelaars ,waarom ?

Het regelen van het verkeer was vroeger een taak die expliciet aan de politie was toebedeeld. Sinds 01.03.2009 is de “Regeling Verkeersregelaars” in werking getreden, waardoor het mogelijk is geworden dat ook anderen het verkeer mogen regelen.

Het regelen van het verkeer door verkeersregelaars is wettelijk geregeld. Dit houdt in dat weggebruikers verplicht zijn de tekens van een verkeersregelaar op te volgen. Bij het niet opvolgen van een teken kan proces-verbaal opgemaakt worden.

http://www.agvs.nl