Bedrijventrefpunt
Image default
Bedrijven

Verzekeringsfraude: de gevolgen voor jouw portemonnee

Misschien herken je het wel; er zijn altijd mensen die vol trots vertellen dat ze een onterechte
schadeclaim hebben ingediend en hier uiteindelijk nog de volledige uitkering voor hebben
ontvangen. In praktijk is dit niet anders dan verzekeringsfraude en dat heeft gevolgen. Er wordt vaak
gedacht: ‘ach, die ene extra mobiele telefoon opgeven voor diefstal, dat merkt een
verzekeringsmaatschappij toch niet’. Niets is minder waar. Uiteindelijk heeft verzekeringsfraude
gevolgen voor de verzekeringsmaatschappij, de fraudeur en de eerlijke consument. Wat die gevolgen
zijn lees je in dit artikel.

Verzekeringsfraude: een serieuze zaak
In de loop der jaren proberen verzekeringsmaatschappijen het beleid steeds verder aan te scherpen.
Een fraudebestendige omgeving is het uiteindelijke doel. Om dit doel te bereiken hanteren de
verzekeraars tegenwoordig verschillende sancties op het moment dat een verzekerde gemaakte
afspraken niet nakomt. Dit beleid voorkomt uiteindelijke dat de eerlijke premiebetalers voor de
kosten opdraaien. Daarnaast schrikt het mogelijk potentiële fraudeurs af. Als er sprake is van een
valse claim, dan verhaalt de verzekeringsmaatschappij altijd de kosten op de fraudeur. Deze kosten
bedragen altijd een standaard bedrag van €532,-. Dit is overigens nog niet alles: als er nog meer
directe schade is ontstaan, mag de verzekeringsmaatschappij de bijkomende kosten verhalen op de
fraudeur.

Kenmerken van fraudegevallen
Niet iedere vorm van verzekeringsfraude is hetzelfde. Er zijn dus ook verschillende vorm te
onderscheiden. Enkele voorbeelden zijn:
 Verzekerde die een valse claim indienen (bv: spullen opgeven die niet zijn gestolen:
 Liegen over gezondheid bij het afsluiten van een levensverzekering
De meest voorkomende fraudezaken onder consumenten zijn als volgt:
 Majoreren: meer claimen dan de daadwerkelijke aanwezige schade
 Verzwijgen: bij het afsluiten van een verzekering verkeerde of onvolledige informatie
aanleveren
 Ensceneren: opzettelijk schade veroorzaken om een claim te ontvangen
 Fingeren: schade opgeven die (wel) onder de dekking valt

De juiste partner is…
Natuurlijk is niet iedere zaak omtrent verzekeringsfraude hetzelfde. Het kan dus ook zo zijn dat je
onterecht wordt beschuldigd van verzekeringsfraude. In dit geval wil je natuurlijk niets liever dan je
onschuld bewijzen. Vaak gaat dit aan de hand van een juridisch proces. Eventuele juridische
ondersteuning is dan altijd aan te raden. Advocatenkantoor Phea is gespecialiseerd in het juridisch
proces rondom verzekeringsfraude. Zij zijn dan ook altijd bereid om jou juridisch te ondersteunen.
Wil je meer informatie of heb je vragen? Kijk dan eens op de website.